Over het HuiswerkHuis

Ruimte om te leren

Soms lukt het niet om het schoolwerk op orde te krijgen. Dan is het fijn als er iemand meekijkt om te ontdekken wat er mis gaat. Hét Huiswerkhuis leert scholieren leren en biedt de ruimte die zij nodig hebben om het huiswerk goed aan te pakken. Samen met de leerling bedenken we wat er nodig is om de studie beter te laten verlopen.

- Hoe analyseer je een tekst?
- Hoe kun je een bepaalde formule toepassen?
- Hoe plan je je werk zodanig dat het op tijd af is?
- Wat is voor jou belangrijk om verder te kunnen?

Hét Huiswerkhuis probeert in samenspraak met de leerlingen antwoorden te kunnen geven op deze vragen door samen de problemen te bespreken, uitleg te geven en te overhoren.

Beter leren leren

Hét Huiswerkhuis werkt samen met de leerling aan het opbouwen van zelfvertrouwen en aan het verbeteren van de studievaardigheden. Wij leren de leerling leermethoden aan die voor hem of haar het meest geschikt zijn. Hierdoor is uw kind ook in de verdere schoolloopbaan beter toegerust om effectief te studeren. 

Wie zijn wij?

Hét Huiswerkhuis wordt gerund door Carolien Joosten (docent Nederlands ) met medewerking van Andries Kasper (docent wis- en natuurkunde bij Fontys HBO). Vanaf 1980 heb ik in verschillende afdelingen van het onderwijs gewerkt (bassischool, volwasseneducatie, en hbo). Momenteel werk ik nog steeds en met veel plezier in het beroepsgericht onderwijs. Dit blijf ik doen om contact te houden met het werkveld zodat ik de ontwikkelingen in de praktijk kan blijven volgen.

Dit schooljaar (2018-2019) zijn opnieuw al onze eindexamenkandidaten geslaagd mede dankzij de begeleiding van Andries Kasper voor wis- en natuurkunde, Carine en Jannet voor Engels. Zelf heb ik kandidaten voor het examen Nederlands en voor de planning van de examenperiode begeleid.

Visie

"Wat weet ik van de vogel, als ik zijn zingen niet versta?" Willem Hussem ( uit de bundel: Warmte vergt jaren groei, 1992).

Voor ons staat de leerling centraal. Als zij gehoord en gezien worden in hun behoefte, kunnen ze zich ontwikkelen en ontdekken wat voor hen van belang is om efficiënt te leren. Wij benaderen de jongeren op een positieve manier zodat zij in een prettige sfeer kunnen (leren) studeren.

Sfeer en uitvoering

In de landelijke en ruimtelijke omgeving kunnen de leerlingen na school 'thuiskomen'. Ze drinken een kopje thee en zoeken hun eigen plekje op om rustig hun huiswerk te gaan maken. Op verzoek worden ze overhoord en begeleid met planning of aanpak.

Er is tijd en ruimte om tussentijds te ontspannen door een balletje te gooien met de hond of om even bij de pony's te gaan kijken. Na zo'n intermezzo kunnen de kids zich weer fris en fruitig op hun werk focussen.

Aan het eind van de middag bespreken we zo mogelijk met de leerling of de gemaakte afspraken zijn gerealiseerd en passen we de planning aan.

Wet op de privacy

Persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers worden alleen gebruikt om informatie te verstrekken aan de betrokkenen zelf en niet doorgegeven aan derden.

Bijbehorende Foto's

pasfoto-carolien-002
20160115140611
20160115140130
20160115140234
© 2020 Hét HuiswerkHuis | Ontwerp & Realisatie door: